До 01.12.2023 г. остават промените в организацията на движение по ул. „6-ти септември“

До 01.12.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.

Забранява се влизането на ППС по ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“.

Забранява се влизането, престоят и паркирането на ППС по: ул. „Стефан Караджа“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ и ул. „6-ти септември“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Хан Крум“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.