"Сила '2023"

Във връзка с учение за усвояване на Плана за защита при бедствия в частта му „План за действие при земетресение“, което ще се проведе на 27 и 28.05.2023 г. се въвеждат промени в организацията на движение.

От 06:00 на 27.05.2023 г. до 18:00 часа на 28.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- от югоизточната страна на бул. „Панчо Владигеров“, в участъка между ул. „Джавахарал Неру“ и ул. „Арх. Георги Ненов“, посока бул. „Царица Йоанна“;

- по ул. „Арх. Георги Ненов“ между бул. „Панчо Владигеров“ и ул. "Д-р Стефан Черкезов“;

- по ул. „Д-р Стефан Черкезов“.

От 06:00 на 27.05.2023 г. до 18:00 часа на 28.05.2023 г. се забранява влизането  на пътни превозни средства, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва:

- по ул. „Арх. Георги Ненов“ между бул. „Панчо Владигеров“ и ул. "Д-р Стефан Черкезов“;

- по ул. „Д-р Стефан Черкезов“.

От 08:00 до 20:00 часа на 28.05.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по югоизточното платно на бул. „Панчо Владигеров“, в участъка между ул. „Джавахарал Неру“ и ул. „Арх. Георги Ненов“, посока бул. „Царица Йоанна“, с изключение на колите на обществения транспорт.