Движение – кръстовище ул. „Цар Шишман“/ул. „Иван Вазов“

До 15 03.2023 г. /включително/ остават промените в организацията на движение:
- забрана за влизането на пътни превозни средства (ППС) през кръстовище ул. „Цар Шишман“/ул. „Иван Вазов“;
- забрана за влизане, престой и паркиране на ППС по ул. „Иван Вазов“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ и между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.