Във връзка с ремонтни дейности на ул. „Славянска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ се въвеждат промени в организацията на движение

От 18.04.2023 г. до 12.05.2023 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни на ул. „Славянска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“, от № 27 до № 45 (включително).