Във връзка с отразяване на концерт в зала „България” се въвеждат промени в организацията на движението

От 08:30 часа до 20:00 часа на 14.12.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”, както следва:

- на ул. „Георги Бенковски” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков” – 5 (пет) броя паркоместа;

- на ул. „Аксаков” пред входа на зала „България“ – 2 (два) броя паркоместа.