Забрана на паркирането от 07:00 часа до 19:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Ген. Гурко“

 

Във връзка със снимки на филмова продукция се забранява паркирането от 07:00 часа до 19:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Княз Александър I” – 6 (шест) броя паркоместа.