Въвежда се нова допълнителна автобусна линия № 805

От 02.10.2023 год. се въвежда в експлоатация нова допълнителна автобусна линия № 805 .
Тя ще се движи по следния маршрут: от автобусно обръщателно колело „Студентски град“ (начална сп. код 1693) наляво по ул. „Акад. Стефан Младенов“ (сп. код 1609, обратно сп. код. 1606), направо по ул. „Проф. Живко Сталев“ (нова сп. код 2849, ул. „Проф. Крикор Азарян“, обратно нова сп. код 2850, ул. „Проф. Крикор Азарян“, нова сп. код 2851, ул. „Едуард Генов“, обратно нова сп. код 2852, ул. „Едуард Генов“), надясно по ул. „Георги Русев“ (нова сп. код 2853, ул. „Проф. д-р Боян Боянов“, обратно нова сп. код 2854, ул. „Проф. д-р Боян Боянов“, обратно сп. код 2855 „хотел "Амбасадор“), надясно по бул. „Симеоновско шосе“ (сп. код 0659, сп. код 2321, обратно сп. код 2320, обратно сп. код 2381), наляво включване и надясно по ул. „Асен Разцветников“, наляво по ул. „Йордан Стубел“, надясно по ул. „Данаил Крапчев“, ул. „Чавдар Мутафов“, наляво ул. „Могилата“, наляво ул. „Филип Кутев“ (нова сп. код 2782, ул. „Могилата“, нова сп. код 2856 ул. „Атанас Дуков“, нова сп. код 2784 „4 РСПБЗН“, нова сп. код 6367 „бул. "Черни връх“), надясно по бул. „Черни връх“ (сп. код 2780), МС „Витоша“, надясно по ул. „Сребърна“ (сп. код 0912, сп. код 2313, сп. код 0976, нова сп. код 2781 „Зоопарка“), ул. „Могилата“, надясно ул. „Чавдар Мутафов“, ул. „Данаил Крапчев“, надясно ул. „Иван Пейчев“, наляво по ул. „Йордан Стубел“, надясно по ул. „Данаил Крапчев“, наляво по ул. „Трифон Кунев“, надясно по ул. „Емануил Поптодоров“, наляво по ул. „Георги Райчев“, надясно по бул. „Симеоновско шосе“ и по маршрута си до "Студентски град" (крайна спирка код 1694).

Разкриват се следните нови спирки:
- спирка с код 2849 „Ул. "Проф. Крикор Азарян“;
- спирка с код 2850 „Ул. "Проф. Крикор Азарян“;
- спирка с код 2851 „Ул. "Едуард Генов":
- спирка с код 2852 „Ул. Едуард Генов“;
- спирка с код 2853 „Ул. "Проф. д-р Боян Боянов“;
- спирка с код 2854 „Ул. "Проф. д-р Боян Боянов";
- спирка с код 2855 „Хотел "Амбасадор“;
- спирка с код 2782 „Ул. "Могилата“;
- спирка с код 2856 „Ул. "Атанас Дуков";
- спирка с код 2784 „4 РСПБЗН“;
- спирка с код 6367 „Бул. "Черни връх“;
- спирка с код 2781 „Зоопарка“.