Въвежда се временна организация на движение в кв. „Княжево“ от ул. „Княжевска“ до ул. „Райска градина“


От 22 юни 2023 г. се въвежда нова временна организация на движението в кв. „Княжево“ във връзка с реконструкцията на трамвайния път. Затваря се за движение южното пътно платно и зоната на релсовия път от ул. „Княжевска“ до ул. „Райска градина“. Движението в посока изход от София ще се извършва еднопосочно в крайната северна пътна лента, а движението в посока вход София ще се осъществява по ул. „Княжевска“, ул. „Евлия Челеби“ и ул. „Любляна“. Тази временна организация ще продължи около два месеца.

Отваря се за движение участъкът от трамвайно ухо „Княжево“ до ул. “Звездица“, където досега беше изпълнена реконструкцията на трамвайната линия по бул. „Цар Борис III“ в кв. „Княжево“.

За същия период се въвеждат промени в маршрута на временната автобусна линия А5ТМ посока „Бъкстон".  Автобусите ще преминават по маршрут: трамвайно ухо „Княжево“, ул. „Княжевска“, ул. „Евлия Челеби“, ул. „Дамяница“ , ул. „Планинец“ и по бул. „Цар Борис III“ по маршрута до бул. „Бъкстон“. Разкрива се нова автобусна спирка на ул. „Дамяница“ – 20 метра от десния завой от ул. „Евлия Челеби“.

Временната автобусна спирка в посока „Бъкстон“ при ул. „Планинец“ се измества – 30 метра от левия завой към бул. „Цар Борис III”, а временната автобусна спирка при ул. „Райска градина“ се закрива.

Напомняме на водачите на превозни средства, че имат възможност да използват алтернативните трасета:

За идващи от центъра: по бул. „България“ – ул. „Даскал Стоян Попандреев“ – ул. „Проф. Николай Державин“ (Панорамен път).

Идващите от Перник: по АМ „Люлин“, както и по бул. „Цар Борис III“ –  ул. „Проф. Николай Державин“ (Панорамен път).

Успоредно с това започват и ремонтните дейности в обхвата на кръстовището на бул. „Пушкин“. От 26.06.2023 г. за период от около три седмици се затваря източната част на кръстовището в зоната на релсовия път. Кръстовището ще е с намалена проходимост, като движението ще се осигурява двупосочно в западната част на кръстовището.
 


Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, в изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът включва рехабилитация на трамвайни линии, доставка на нови мотриси и надграждане на интелигентната система за управление на трафика и съществуващата система за информация на пътниците в реално време. Проектът цели насърчаване ползването на електротранспорта, като ще реши част от проблемите в столицата, свързани с увеличаващия се трафик през деня, задръстванията, ниската скорост на придвижване, пътнотранспортни произшествия, високи концентрации на въглероден диоксид и други вредни емисии, шум и т.н.
 


Временна промяна на маршрута на автобусна линия  № 5ТМ