Временно се измества спирката „Институт Пушкаров“

От 09.05.2023 г. до 14.05.2023 г. автобусна спирка с код 0771 „Институт Пушкаров“ на ул. „Банско шосе“ за автобусни линии №№ 47 и 49 да се измества с  20.00 метра напред в посока бул. „Сливница“, а автобусна спирка с код 0772 „Институт Пушкаров“ на ул. „Банско шосе“ за автобусни линии  47 и 49  се измества 30.00 метра назад в посока гр. Банкя.

Промяната се налага във връзка с изграждане на сградно канализационно отклонение за жилищна сграда, находяща се в гр. София, кв. „Република“, ул. „Банско шосе“ № 7