Временно се забранява престоят пред бул. „Цар Освободител“ № 17

От 09:00 часа до 13:00 часа на 04.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на „служебен абонамент”, на локалното платно на бул. „Цар Освободител“ № 17 – 3 (три) броя паркоместа.