Временно се забранява престоят и паркирането

Забранява се престоят и паркирането, с изключение на превозните средства, участващи в мероприятието на пл. „Княз Александър I”, както следва:

- от 14.00 часа на 12.05.2023 г. до 10.00 часа на 13.05.2023 г – 73 (седемдесет и три) броя паркоместа;

- от 14.00 часа на 13.05.2023 г. до 10.00 часа на 14.05.2023 г.– 95 (деветдесет и пет) броя паркоместа.