Временно се забранява паркирането в участък на бул. “Дж. Баучер“

От 15:00 часа до приключване на събитието на 08.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите на бул. „Джеймс Баучър“ между ул. „Златен рог“ и бул. „Черни връх“.  Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.