Временно се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства в участък на ул. “Никола Мирчев”

От 10:00 часа до приключване на мероприятието на 08.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, на ул. “Никола Мирчев” в участъка между бул. “Драган Цанков” и ул. “Фредерик Ж.-Кюри”.
От 11:00 часа до приключване на мероприятието на 08.06.2023 г. само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР ще се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. “Никола Мирчев” в участъка между бул. “Драган Цанков” и ул. “Фредерик Ж.-Кюри” с изключение на автомобилите на гостите на приема.