Временна организация на паркирането по пл. „Възраждане“

От 14:00 часа до 19:00 часа на 18.12.2023 г. и от 15:00 часа до 19:00 часа за периода 19.12.2023 г. – 22.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства в южната част на пл. „Възраждане“ в участъка между ул. „Антим I“ и бул. „Христо Ботев“.