Временна организация на движението във връзка със заседание на ВСС

От 12:00 часа на 07.06.2023 г. до приключване на мероприятието на 08.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на специализираните автомобили на БНТ на ул. „Кн. Борис I“  между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Пиротска“ – 6 (шест) паркоместа.

От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 08.06.2023 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на трамвайните мотриси и автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

  • по ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Георг Вашингтон“ и ул. „Кн. Борис I“;
  • по ул. „Кн. Борис I“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Пиротска“.