Забранява се влизането на ППС в участък на бул. „Александър Стамболийски”

На 21.12.2022 г. от 00:00 часа до 04:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски” между ул. „Антим I“ и бул. „Христо Ботев“.

Промяната в огранизацията на движение се налага във връзка с ремонтни дейности по бул. „Александър Стамболийски” между ул. „Антим I“ и бул. „Христо Ботев“.