Обратно Сградата на БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


 

На 25 май 1925 г. по проект на архитектите Овчаров и Йорданов започва строителството на новата сграда на БАН, която познаваме и днес като централна сградата на Българска Академия на Науките.

На 24 юни 1928 г. се провежда първото Общо събрание на БАН в новата сграда на площад "Народно събрание". Външният вид на сградата е запазен до днес в почти автентичния си вид.

Главният вход към площада е акцентиран от скулптурна група със символите на науката и изкуството, създадена от скулптора Шиваров. Сградата на БАН е архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.

Сградата има първостепенно градоустройствено местоположение като формира северната рамка на площад “Народно събрание“.