Назад

Орлов мост


Орлов мост е построен през 1890 – 1891 г. по проект на инж. Прошек.

Той е завършек на централното историческо направление бул. “Цар Освободител” и фланкира входа на "Борисовата градина". Орлов мост е един от първите монолитни мостове, строени в София след Освобождението. Върху масивни каменни колони по четирите му страни са поставени четири орела с разперени криле. Парапетите на моста са с богато орнаментирани чугунени решетки.

През 1970 г. във връзка с разширението на бул. “Цариградско шосе” мостът беше разширен като северната му част се измести.