Назад

Градските СОФИЙСКИ ХАЛИ

 

Решение за изграждането на покрит пазар за продажбата на месни и млечни продукти, птици, риба, зеленчуци и плодове в центъра на София е взето още края на XIX век. Първоначално пазарът се помещава в обширна дървена сграда в центъра на града. С разрастването и благоустрояването на града, в първите години на XIX век, се взима решение за изграждането на специална нова сграда. Проектирането започва през 1907 г.

Сградата на централните хали, построена в периода 1909 – 1911 година по проект на архитект Наум Торбов, е сред най-функционалните и красиви български архитектурни образци от началото на XX век. Фасадите са много богати на каменна пластика и други елементи на архитектурно-художествен синтез. Над главния вход, в засводено поле, е изобразен пластично столичният герб на художника Хараламби Тачев. Над него, в аркирана куличка, е монтиран часовник с троен циферблат.

В края на XX век сградата на Халите е основно ремонтирана, реставрирана и реконструирана, и през 2001 г. отвори повторно врати за гражданите на София. В рамките на извършения ремонт, в сутерена, бяха разкрити и експонирани археологически останки от римския период на София.