ВЕНЕРА РУМЕНОВА МИЛОВА​​​​​​​
​​​​​​​

СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

​​​​​​​

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:


       Югозападен университет „Неофит Рилски“
 2017 –                          Магистър „Право“
2011 – 2013 г.           Магистър „Управление на публичния сектор“
2010 – 2012 г.           Магистър „Бизнес финанси“
2008 – 2010 г.           Магистър „Управление на проекти“
       
     Международно висше бизнес училище
2004 – 2008 г.           Бакалавър „Бизнесадминистрация“

 


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:


       Столична община
     Направление „Общинска администрация“
08.2020 – до момента           Секретар на Столичната община и ръководител на направление „Общинска администрация“
03.2016 – 07.2020 г.           Директор на дирекция „Административно обслужване“
03.2015 – 03.2016 г.           Началник-отдел „Управление на проекти и ИТ одит“
11.2013 – 03.2015 г.           Главен експерт
 
    Областна администрация на област София-град, 
    Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
03.2013 – 10.2013 г.           Главен експерт
07.2011 – 03.2013 г.           Старши експерт
07.2010 – 07.2011 г.           Старши специалист
09.2009 – 07.2010 г.           Технически сътрудник

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


ЕЗИЦИ:

     Английски език