Програми и проекти

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 39 резултата.

Проекти, финансирани по Оперативни и национални програми и по Общностни програми на Европейския съюз и други инициативи

Документът включва: Приключили проекти, финансирани от Общностни програми на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти, финансирани от други инициативи на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Национални програми, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Общностни програми на ЕС, Проекти в процес на изпъленение, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от други инициативи на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Национални програми