Програми и проекти

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 39 резултата.

Списък с проекти, които Столична община ще реализира по ОПРР 2014 – 2020

Инвестиционна програма на Столична община по ОП „Региони в растеж”
Приоритетна ос 1
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

 

I. Списък с основни обекти на обща стойност 279 727 223 лв., от които 238 375 234 лв. безвъзмездна финансова помощ за следните проекти:

1. Образователна инфраструктура – интервенции в 15 сгради на училища и 11 детски градини, на обща ст-ст 62,9 млн.лв.:

 • Цялостна модернизация на 13 сгради на училища и 10 детски градини:
 • р-н „Красна поляна” – 123 СОУ „Стефан Стамболов”; 57 СОУ „Св. Наум Охридски” и 147 ОУ „Йордан Радичков” (в 1 сграда)
 • р-н „Надежда” – ОДЗ № 115 „Осми март”; ЦДГ № 152 „Връбница”; ОДЗ № 15 „Чучулига”; ОДЗ № 27 „Детска китка”; ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” (2 сгради); ЦДГ № 170 „Пчелица”; 15 СОУ „Адам Мицкевич”; 16 ОУ „Райко Жинзифов”; 54 СОУ „Иван Рилски”; 102 ОУ „Панайот Волов”; 101 СОУ „Бачо Киро”
 • р-н „Връбница” – 42 ОДЗ „Чайка”; 62 ОУ „Христо Ботев”; 70 ОУ „Св. Климент Охридски”; 140 СОУ „Иван Богоров”
 • р-н „Илинден” – ОДЗ № 51 „Щурче”; ОДЗ № 179 „Синчец”; бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън”; 3 СОУ „Марин Дринов”; 113 СОУ „Сава Филаретов”;
 • Строителство на нова сграда към ЦДГ № 53 „Света Троица” в р-н „Илинден”
 • Реконструкция на сграда на бивше военно окръжие в двора на 43 ОУ „Христо Смирненски” в р-н „Илинден”
 • Разширение на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” в р-н „Средец”.
Период за изпълнение на проекта: 12/2016-06/2019 г.

2. Социална инфраструктура – обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община, на обща ст-ст 12,5 млн. лв.:
 • р-н „Илинден”: Обновяване на Център за временно настаняване „Света София”, на ст-ст 1,3 млн. лв.
 • р-н „Надежда”: Обновяване на Кризисен център за деца в риск „Вяра, Надежда и Любов”, на ст-ст 583 хил.лв.
 • р-н „Красна поляна”: Изграждане на Център за социална интеграция на територията на Столична община, включващ – Център за временно настаняване; Приют; Кризисен център за жени, пострадали от насилие; Кризисен център за деца, пострадали от насилие и Център за работа с деца на улицата, на ст-ст 10,6 млн.лв.
Период за изпълнение на проекта: 01/2017-07/2019 г.

3. Културна инфраструктура - обновяване на 1 общински културен институт и 1 театър, на обща ст-ст 19 млн. лв.

р-н „Оборище“: Театър „София“, на ст-ст 10 млн.лв.

 • Период за изпълнение на проекта: 06/2017-12/2019 г.
 • р-н „Оборище“: ОКИ „Средец”, на ст-ст 9 млн.лв.
 • Период за изпълнение на проекта: 01/2017-07/2019 г.

4. Интегриран столичен градски транспорт - фаза ІІ, на обща стойност 126,7 млн.лв.
 • Реконструкция на трамвайната линия по ул. „Каменоделска“ от мост „Изида“ до ухо „Орландовци“;
 • Реконструкция на трамвайната линия по бул. „Цар Борис III“ от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“ (без участъка на площад „Руски паметник“);
 • Закупуване на нови нископодови трамвайни мотриси с дължина 28-33 m;
 • Надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.
Период за изпълнение на проекта: 12/2016-12/2020 г.

5. Подобряване на градската среда, на обща стойност 58,6 млн.лв.
 • Зона 2 – ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Солунска“, ул. „6-ти Септември“, ул. „Ген. Паренсов“, ул. „Цар Шишман“, пл. „П.Р. Славейков“, пл. „Джузепе Гарибалди“, пл. Патриарх Евтимий“ и градината пред храма „Св. Св. Седмочисленици“: изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, паркове, зелени площи, пешеходни алеи, подлези и тротоари, велосипедни пътеки, спортни площадки в междублокови пространства, на ст-ст 22,4 млн.лв.
 • Зона 4 – Градината „Кристал“, пл. „Народно събрание“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, пл. „Васил Левски“, ул. „Московска“, ул. „Г. С. Раковски“, пл. „Александър Невски“, ул. „Париж“, ул. „Оборище“, ул. „Дунав“, ул. „15-ти Ноември“, ул. „11-ти Август“, ул. „6-ти Септември“ и градините около храм-паметника „Александър Невски“, храм „Св. София“, пред Синодалната палата и около паметника „Иван Вазов“: изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, паркове, зелени площи, пешеходни алеи, подлези и тротоари, велосипедни пътеки, спортни площадки в междублокови пространства, на ст-ст 25,3 млн.лв.
 • Парк „Владимир Заимов”: обновяване на настилки, чешми, водопровод и канал, поливна система, паркова мебел, озеленяване – тревни площи, дървесна и храстова растителност, цветя, съществуващи детски площадки, изграждане на нови алейно и декоративно (ефектно) осветление, видеонаблюдение, детска площадка на мястото на разрушената “SOS Kindedorf” и автоматизирана тоалетна, на ст-ст 1,9 млн.лв.
 • Западен парк: обновяване на настилки, чешми, паркова мебел, озеленяване – тревни площи, дървесна и храстова растителност, цветя, изграждане на ново алейно и декоративно осветление, видеонаблюдение, автоматизирани тоалетни, поливна система, детски площадки, на ст-ст 9 млн.лв.
Период за изпълнение на проекта: 12/2016-07/2019 г.

II. Списък с резервни обекти на обща стойност 117 420 065 лв., от които 110 156 132 лв. БФП за следните проекти:

1. Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, на обща ст-ст 25,4 млн.лв.:
 • Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, на ст-ст 14 млн.лв.
 • Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на общинската администрация на район Триадица, ул. „Алабин” № 54, на ст-ст 3 млн.лв.
 • Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на държавната администраци, на обща ст-ст 8,4 млн. лв.:
 • Областна администрация на Софийска област, бул. „Витоша” №6;
 • Сгради на Министерство на вътрешните работи:

- Главна дирекция Гранична полиция и дирекция Миграция: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 46-48;

- Сгради на ул. „6-ти септември” №29, ул. „Гурко” №23 и ул. „Ген. Паренсов” №7;

- Сграда на Главна дирекция Противопожарна безопасност и защита на населението, ул. „Пиротска” №171;

 • Сграда на Министерство на отбраната, бул. „Генерал Тотлебен” № 34;
 • Сграда на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” №3.
Период за изпълнение на проектите: 07/2019-01/2022 г.

2. Интегриран столичен градски транспорт - фаза ІІ, на обща ст-ст 61 млн. лв.
 • Реконструкция на трамвайната линия по бул. „Стамболийски” от бул. „Константин Величков” до ухо „Западен парк”;
 • Закупуване на нови нископодови трамвайни мотриси с дължина 19-24 m
Период за изпълнение на проекта: 07/2019-01/2023 г.

3. Градска среда, на обща стойност 21 млн.лв.
 • Обновяване на Борисова градина — историческа част, на ст-ст 12 млн.лв.
 • Обновяване на локални градини, Църква „Свети Георги Победоносец” и прилежащи територии, на ст-ст 900 000 лв.
 • Обновяване и реконструкция на локална градина „Св. Никола” и намиращата се в нея детска площадка, на ст-ст 1,4 млн.лв.
 • Строителство на улица по северната граница на УПИ I в кв. 10, м. НПЗ Изток, м. Къро и разширение и доизграждане на ул. Йордан Венедиков, на ст-ст 6,7 млн.лв.
Период за изпълнение на проектите: 07/2019-01/2022 г.

4. Културна инфраструктура - обновяване на 2 читалища, 2 театъра и 1 ОКИ, на обща ст-ст 4,1 млн. лв.
 • Читалище „Цар Борис ІІІ”, ул. „Клокотница” № 29;
 • Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, р-н „Връбница“;
 • Столичен куклен театър, сграда на ул. „ген.Гурко” №14, р-н „Средец“;
 • Столичен куклен театър, сграда на бул. „Янко Сакъзов” №17, р-н „Оборище“;
 • ОКИ „Надежда”, р-н „Надежда”.
Период за изпълнение на проектите: 07/2019-01/2022 г.

5. Образователна инфраструктура – основен ремонт/реконструкция на 4 училища и 1 градина, на обща ст-ст 5,9 млн. лв.
 • 28 СОУ „Алеко Константинов”, р-н „Красна поляна”;
 • 48 0У м. Банишора, р-н „Сердика”;
 • I СОУ„Пенчо Славейков”, р-н „Оборище”;
 • 38 ОУ „Васил Априлов”, р-н „Средец”;
 • ОДЗ 81 Лилия, ул. „Одрин” 61, р-н „Възраждане”.

Период за изпълнение на проектите: 07/2019-01/2022 г.