Обратно Подписване на тристранно споразумение за сътрудничество между Столична община, Клийнтех България и InnoEnergy