Новини

12.08.2020
Столична община обновява 9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”

...

12.08.2020
Започнаха тестове на първите автоматични перонни преградни врати на станции от първия лъч на метрото

...

12.08.2020
Закриваща пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“

...

12.08.2020
Официална церемония "Откриване на обект" за проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“

...