Новини

15.06.2021
Японската градина в Столичния зоопарк е възстановена

...

15.06.2021
Столичната община разкрива „зелени коридори“ за поставяне на ваксини и в столичните молове

...

14.06.2021
Звезди от Театър „София“ подкрепят кампанията на Столична община за осиновяване на домашни кучета

...

14.06.2021
До края на юни приключва обновяването на градина „Йоан Павел II“

...

Назад

Изложба „Манастирски библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV – XVI век“

От 10 до 24 май в Галерия на открито в Градската градина

Откриване – 10 май (понеделник), 17:30 ч.

Изложбата ще представят доц. д-р Марко Скарпа – ръководител на проекта, проф. д-р Бойка Мирчева – директор на  Кирило-Методиевския научен център към Българска академия на науките и гл. ас. д-р Тотка Григорова от авторския екип на изложбата. Откриването ще се излъчва на живо на facebook страницата на КМНЦ (https://www.facebook.com/KiriloMetodievskiNaucenCentrPriBan).

 

      Изложбата Манастирски библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV – XVI век“ е част от едноименния двустранен научен проект на Кирило-Методиевския научен център към Българска академия на науките, Московски държавен университет и Руската академия на науките, Отделение историко-филологических наук, научный совет „Роль религии в историй“. Тя е подготвена и осъществена благодарение на съвместната работа на учени от България и Русия, с финансовата подкрепа от българска страна на Фонд научни изследвания.

      Водеща идея на изложбата е популяризирането сред широка публика на проблема, поставен в основата на изследователския интерес на проекта – как възниква, как се осъществява и как се разгръща процесът на обмен и разпространение на информация и идеи в християнската общност през ΧΙV – XVI в. Във фокуса на внимание е поставено средновековното българско и славянско духовно наследство, съхранено най-вече в запазените манастирски библиотечни сбирки, които играят важна роля във взаимоотношенията между писмените култури на православните славяни в Югоизточна Европа и руските земи.

      Изложбата „Манастирски библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV – XVI в.“ се състои от 27 пана с размери 120/120 см, които тематично са разделени на три части. Основна цел  на експозицията е да запознае зрителите със сложния и дълъг процес от създаване на книжно тяло до неговата употреба и съхранение. В таблата чрез изобразителен материал и кратки текстове са показани технологията, процесът на създаване на ръкописи и начините на тяхното използване, разпространение и съхранението им в манастирските библиотеки.

      Първата част на изложбата започва с уводно табло, на него освен въвеждащ в темата текст, е поместена карта, на която са посочени част от манастирите, чиито библиотеки са били водещи книжовни центрове в посочения период.

     Таблата от тази част са озаглавени „Създаване на ръкописи“, в тях е представена книжовната дейност, нейната специфика, материали, инструменти и технология. Към всяко от таблата с кратък текст са описани особеностите на съответния процес.

      Втората част на изложбата развива темата за типовете ръкописи, използвани в манастирския богослужебен цикъл. В нея са показани в 8 табла различни видове църковна литература, която е била съхранявана, превеждана, създавана и използвана в манастирите. Освен документални кадри на съответните ръкописи, които са датирани от края на XIII до края на XVI в., в таблата са включени и снимки от съвременното богослужение и манастирския живот.

      В третата част от изложбата са показани някои от православните манастири, които са били водещи книжовни центрове през XIV – XVI в. от България, Русия, Света гора на Атон и Сърбия. Снимковият материал е придружен с кратка историческа информация за манастирите и техните библиотеки. Във всеки един от включените манастири и до днес се съхраняват в богати библиотечни фондове отделни ръкописи, Четвероевангелия, псалтири и други църковни книги, а в някои от тях своята дейност са развивали изтъкнати книжовници.