Новини

08.03.2021
Фандъкова: Започва разчистването на терена в район „Витоша“ за изграждане на детска градина и основно училище

...

08.03.2021
Кметът Йорданка Фандъкова връчи грамота на ватманката Дафинка Димитрова

...

07.03.2021
След като се възстанови, сръндакът е пуснат в естествената му среда

...

05.03.2021
ОИЦ – София представи Програмната стратегия и предвидени мерки в Приоритет 1 на новата Програма за развитие на човешките ресурси

...

Назад

Информационна среща на ОИЦ – София, на 12 февруари 2021 г. (петък) от 14:00 ч.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027

На 12 февруари 2021 г. (петък) от 14:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ – София) ще проведе онлайн информационна среща на тема: „Представяне на проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021 – 2027 г.“

Поканени за участие са всички заинтересовани страни.

В рамките на събитието експертите ще представят: Описание на целите на политиката, Формулираните в документа приоритети за финансиране въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007 – 2017 и Предварителното разпределение на финансовите средства от ЕФРР, КФ, ЕСФ + и ЕФМДР (общо) по цели на политиката.

Споразумението за партньорство на Република България е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

За участие в информационната среща, моля попълнете следната формa, която ще бъде активна на 12.02.2021 г. малко преди 14:00 часа:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTW0DT4d-Rb1Pv3KldnWd0uRUNE5IRDNRNUhPMTBBNVZEVVg1Nzk1RVBGRS4u

Веднага след попълване на формата ще получите линк за присъединяване към онлайн срещата.

Моля всички участници при регистрацията към онлайн срещата да изписват имената си на кирилица!

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.