Новини

04.10.2022
Подмяна на съществуващи два броя информационни табла за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община

...

03.10.2022
Мирослав Боршош: Приемаме проекти по Столична програма „Култура” за 2023 година, ще обучаваме безплатно творци и организации без опит в проектното финансиране

...

03.10.2022
Безплатни профилактични прегледи по 9 специалности в МБАЛ "Княгиня Клементина"

...

02.10.2022
Мирослав Боршош: Първият български конкурс за създаване на детска песен със съпровод на симфоничен оркестър се провежда в София

...

Назад

Информационен ден "Не на шега за употребата на райски газ"

Информационен ден "Не на шега за употребата на райски газ" ще се проведе на 27 септември от 12:00 до 18:00 часа  на откритата сцена на ул. "Алабин" 39 в столицата.

Инициативата на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София е във връзка със зачестилите случаи на употреба на райски газ и липсата на информираност сред родители, учители, медии и други заинтересовани страни относно ефектите и разпространението на това вещество.

 По време на кампанията, която ще продължи в дългосрочен план в училищата, с които работи ПИЦ по ПН, ще бъдат разяснявани негативните ефекти от употребата на райски газ и други психоактивни вещества. Ще се провеждат и безплатни консултации по темата.