Новини

07.03.2021
След като се възстанови, сръндакът е пуснат в естествената му среда

...

05.03.2021
ОИЦ – София представи Програмната стратегия и предвидени мерки в Приоритет 1 на новата Програма за развитие на човешките ресурси

...

05.03.2021
От 8 март спират плановия прием и операции във всички лечебни заведения в София

...

05.03.2021
Столична община пусна Информационен портал в помощ на избирателите

...

Назад

Доц. Д-р Тодор Чобанов: Увеличава се тежестта на критерия за постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община при класиране в детските градини

 

"Над 65 млн. лева ще бъдат инвестирани през тази година в изграждане на детски градини, ясли и училища, както и за обновяване на съществуващите." Това каза зам.-кметът по образование доц. д-р Тодор Чобанов при проверката на новоизградената детска градина № 20 „Жасминов парк“ в район "Подуяне".

В детската градина е изградена нова сграда за 4 групи и се извършва обновяване на старата сграда, която функционира още от началото на 40-те години.

"В момента в София се изграждат 13 сгради на детски градини. Очакваме да започнат строителни дейности на още 32 сгради, или общо 45 обекта, по които ще се работи през тази година. С новите сгради ще бъдат открити общо 180 групи.

От тази година се увеличава тежестта на критерия за постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община при класиране в детските градини" – каза също доц. д-р Тодор Чобанов. "Това е промяна, която се обвързва и с усилията на държавата да обхване колкото се може повече деца в предучилищното образование, тъй като вече има задължително обхващане на четиригодишните.

С решение на СОС се прие увеличаване на тежестта на критерия за адреса на територията на Столична община.

Критерият ще се прилага от първото класиране тази година, което обичайно се провежда през май месец.

До момента децата получаваха съответно 3 и 2 точки, като 3 точки – за постоянен адрес на единия от родителите, а 2 точки – за настоящ адрес.

От първото класиране през месец май децата ще получават съответно максимално по 4 точки за непроменян повече от три години постоянен адрес, а 3 точки за непроменен повече от три години настоящ адрес.

Остават 2 точки за кандидатстване за градина, която се намира на адреса на административния район по местоживеене на детето. Целта е децата да бъдат обхванати в детски градини, които са най-близки до дома на децата.

В края на март се очаква да бъдат обявени свободните места за кандидатстване в детските градини, а до 7 май родителите ще могат да подават своите кандидатури" – каза доц. д-р Чобанов.