Назад

Кметът Фандъкова подписа договор по европроект за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община

Днес, 19 юни, кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда и водите подписаха договор за проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Проектът на стойност 412 583,87 лв. ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз.

"Мой приоритет е развитие на София като зелен град и тази цел е важна за всички проекти, с които развиваме града" –посочи кметът Фандъкова. За подобряване качеството на атмосферния въздух общината изпълнява пакет от над 100 мерки, заложени в Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община, които са насочени към справяне с основните източници на емисии на фини прахови частици.

В резултат от изпълнението им се наблюдава тенденция към намаление на средногодишната концентрация и на броя дни с превишение на средноденонощната норма при всички станции на територията на София.

В рамките на проекта, който ще изпълняваме, ще бъде разработена третата Програма за управление на качеството на атмосферния въздух.

С новия проект се цели да продължи работа по общинска Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 година в съответсвие с европейското и националното законодателство. Продължителността на проекта е 23 месеца, от които 18 месеца за физическо изпълнение на проектните дейности и останалите за административно приключване. По своето съдържание новата Програма ще включва анализ на ситуацията, описващ факторите, които са причина за нарушеното качество на атмосферния въздух, както и  ще съдържа мерки и проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Очаква се прилагането на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г. да допринесе за:

- намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Столична община;

- да елиминира вредното въздействие на замърсения въздух върху флората, фауната и човешкото здраве;

- в най-кратки срокове да доведе до постигане едновременно на средноденонощната и средногодишната норма за ФПЧ10.


Събития в София

"Коледна феерия" с ретро трамвай

През работните дни (16, 17 ,18 и 19 декември) трамвайчето ще се движи от 15:00 до 19:00 часа, а в почивните дни (21 и 22 декември) – от 10:00 до 14:00 часа. На всеки кръгъл час ще тръгва от пл. „Възраждане” и ще спира на пл. „Македония“, пл. „Гарибалди”, пл. „Славейков”, бул. „Васил Левски”, УАСГ и пл. „Журналист“ ...

Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова ще приготвя коледна баница с деца от социални услуги

Кулинарната работилница ще се проведе на 14 декември (събота) от 10:00 часа в Дневен център „Св. Марина“ в гр. София на адрес: ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево” (на ъгъла с ул. "Хайдут Велко") ...

"Сирано дьо Бержерак" – театър в театъра

В някои от смисловите пластове на пиесата можем да надникнем на 16 декември 2019 г., понеделник, от 17:30 ч., в сектор „Изкуство“ на Столичната библиотека ...

"Моето книгожелание за Коледа"

От 11 до 31 декември 2019 г. всеки може да изпрати своето желание за книга, която иска да заеме и прочете през 2020 г. от Столичната библиотека ...