Назад

инж. Цветан Божинов

 

 

     
     инж. ЦВЕТАН БОЖИНОВ

     заместник-кмет
     по направление “Обществено строителство"

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ:      16.07.1962 г.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
1992 г.      УНСС – специалност "Предприемачество, мениджмънт и маркетинг"
1988 г.      Висш институт по архитектура и строителство – специалност ПГС
   
ЕЗИЦИ:      Английски език; Руски език  
   
КОМПЮТЪРНИ ПОЗНАНИЯ:      MSOffice, AutoCAD
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:  
01.2020 г.      Заместник-кмет по направление "Обществено строителство" на Столична община
2018 – 2019 г.      Ръководител проект
     САД  България, Нов Метантанк, Кубратово
2016 – 2017 г.      Началник строителен обект
     СП Холдинг , Сметище К. Митровица, Косово
2013 – 2014 г.      Мениджър инвестиционни проекти
     "Си Би Ем Ай Кънстракшън", "Девня Цимент" – Нова линия
2010 г.      Консултант
     SOLB, Саудитска Арабия, Металургичен завод, Джизан Економик Сити
2001 – 2004 г.      Консултант
     "Еич Джи Инженеринг", Канада
2000 – 2001 г.      Проект-инженер
     "Си Пи Ем Интернешанъл" – София, България, "Мултиплекс Кино Арена".