Назад

Ралица Стоянова

 

 

Ралица Стоянова

заместник-кмет
по направление "Правен и административен контрол"

 

 

Образование: Mагистър, специалност Право,
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет
  Национална гимназия за древни езици и култури “Св. Константин Кирил - Философ”

Допълнителна квалификация:

Certificate of Legal English, BULGARIAN IDLO ALUMNI ASSOCIATION

Чужди езици:

Английски език

Професионална квалификация:

От април 2004 г. работи в Столична община, като заема длъжностите:

- Младши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване" на Дирекция "Секретариат на СОС";

- Старши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване" на Дирекция "Секретариат на СОС";

- Секретар на Столична община;

- Заместник-кмет на Столична община, Направление "Законност, координация и контрол"