Назад

Ирина Савина

 

 

     
     ИРИНА САВИНА

     заместник-кмет
     по направление “Европейски политики, международна дейност и туризъм"

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ:   11.11.1977 г.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:   СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет 
  Магистър „Многостранна дипломация и международни организации”
  Основни предмети/застъпени професионални умения:
  Многостранна дипломация, Международни организации
    УНСС – гр. София, специалност „Икономика на социално-културната сфера”
  Бакалавър по "Икономика"
   
ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:   Училище за политика, София  
  Специализация по "Политически мениджмънт"
   
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:    Английски език
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:   
2020 г. –   Заместник-кмет по направление
  „Европейски политики, международна дейност и туризъм” на Столична община
2006 г. – 2020 г.   Заместник-кмет по направление
  „Инвестиции и строителство” на Столична община
2003 г. – 2006 г.   Връзки с обществеността
  Microsoft Bulgariа
2001 г. – 2003 г.   Старши експерт
  Областна администрация, Видин.