Назад

Венера Милова

 

     
     Венера Милова

     секретар
     и ръководител на направление "Общинска администрация"

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ:      24.01.1984 г.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
       Югозападен университет „Неофит Рилски“
   2017 –                       Магистър „Право“
2011 – 2013 г.           Магистър „Управление на публичния сектор“
2010 – 2012 г.           Магистър „Бизнес финанси“
2008 – 2010 г.           Магистър „Управление на проекти“
       
     Международно висше бизнес училище
2004 – 2008 г.           Бакалавър „Бизнесадминистрация“
   
ЕЗИЦИ:      Английски език  
   
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:  
       Столична община
     Направление „Общинска администрация“
03.2016 – до момента           Директор на дирекция „Административно обслужване“
03.2015 – 03.2016 г.           Началник-отдел „Управление на проекти и ИТ одит“
11.2013 – 03.2015 г.           Главен експерт
 
    Областна администрация на област София-град, 
    Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
03.2013 – 10.2013 г.           Главен експерт
07.2011 – 03.2013 г.           Старши експерт
07.2010 – 07.2011 г.           Старши специалист
09.2009 – 07.2010 г.           Технически сътрудник