Назад

Кристиан Кръстев

 

 

     
     КРИСТИАН КРЪСТЕВ

     заместник-кмет
     по направление “Транспорт и градска мобилност"

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ:      09.07.1976 г.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
       УНСС – София, факултет "Икономика на инфраструктурата"
     Доктор по икономика
       УНСС – София
     Бакалавър по „Икономика на индустрията“
     Магистър по „Международни икономически отношения“
     Висш специалист по „Право“
       Математическа гимназия с разширено изучаване на английски език (средно образование)
       Руска гимназия „Николай Лобачевски“ (основно образование)
   
ЕЗИЦИ:      Английски език; Руски език (свободно владеене)  
   
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:      Accountable manager
     JAA training Center Certificate, London
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:  
01.2020 г.      Заместник-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност" на Столична община
2015 – 2019 г.      Член на Съвета на директорите
     "
Биодит България" АД
2017 г.      Управител
     "М § БМ Експрес" ООД – франчайз на Австрийските пощи в България
от 06.2013 г.      Управител
     "Флайинг Карго България" ООД – франчайзер на FEDEX за България
2013 г.      Заместник-министър и Министър
     Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2011 – 2013 г.      Управител
     "Флайинг Карго България" ООД – франчайзер на FEDEX за България
2009 – 2013 г.      Председател на Съвета на директорите
     "Пристанище Варна" ЕАД
2005 – 2010 г.      Изпълнителен директор, Член на Съвета на директорите
     "Уиз Еър България Еърлайнс" ЕАД
2004 – 2005 г.      Председател на Съвета на директорите
     "Летище Бургас" ЕАД
2004 – 2005 г.      И.д. директор на дирекция „Корпоративно преструктуриране и капиталов пазар“
     Министерство на транспорта и съобщенията
2003 – 2004 г.      Младши и старши експерт в дирекция „Корпоративно преструктуриране и капиталов пазар“
     Министерство на транспорта и съобщенията.