Назад

Десислава Билева

 

 

     
     ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА

     заместник-кмет
     по направление "Зелена система, екология и земеползване''

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 02 декември 1977 г.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
2009 г. Специализирано обучение – „По-добро управление на структурните фондове“,
Европейски обучителен институт – Виена, Австрия
2005 г. Дистанционно обучение – специализация – „Предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове и Кохезионен фонд на Европейския съюз“,
Институт "Отворено общество", София
2004 г. Специализирано обучение – „Управление на структурни фондове. Европейска практика по управление на ЧР“,
Национален център "Решение", София
2004 г. Професионална квалификация – Международни счетоводни стандарти,
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София, България
2002 – 2004 г. Магистър – Международни икономически отношения,
Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София, България
2002 – 2003 г. Магистър по икономика – Финанси на предприятията,
Българска академия на науките – Великотърновски университет, България
1996 – 2000 г. Бакалавър – Счетоводство и контрол,
Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София, България
   
ЕЗИЦИ: Английски език  
   
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:  
от 05.2020 г. Заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община
01.2007 – до настоящия момент Нов български университет, София
Преподавател „Регионална политика и управление на фондовете на ЕС“
10.2017 – 03.2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД
Председател на Надзорния съвет (12.2018 – 03.2020)
Председател на Съвета на директорите (10.2017 – 12.2018)
06.2010 – 10.2017 г. DAB Consulting и Евростарт София, България
Консултантска компания за управление на инфраструктурни проекти, финансирни с европейски средства с фокус околна среда и води
Управител, Директор
01.2010 – 06.2010 г. ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”
Директор дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”
10.2009 – 04.2010 г. Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“, София
Заместник-председател на Борда на директорите
10.2009 – 04.2010 г. Министерство на здравеопазването, София
Управление на проекти и програми
12.2001 – 09.2009 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройство, София
Международни програми и инфраструктурни проекти
03.1999 – 12.2001 г. Производствена компания "Елит" ООД, Видин
Директор
05.1998 – 03.1999 г. Счетоводна кантора „Счетбул“, Видин
Експерт-финансист