Назад

арх. Здравко Здравков

 

 

арх. Здравко Здравков

главен архитект
и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство"

 

Дата на раждане: 27 септември 1972 г.
Образование:  
  Пълна проектантска правоспособност КАБ
Рег. № 02034 от юни 2004 г.
1990 г. – 1997 г. Архитект, УАСГ – София, България
Eзици: Английски и руски
Административен опит:  
04.2016 г. Главен архитект на Столична община
03.2004 г. – 09.2007 г. Главен архитект, община Червен Бряг
01.2000 г. – 03.2004 г. Началник сектор, община Плевен
02.1998 г. – 01.2000 г. Главен Специалист-Градостройство, община Плевен
Професионален опит:  
01.2015 г. Управител
„ИНФРАКОНСУЛТ ГРУП“ ООД
02.2004 г. Управител
Архитектурно бюро „КВАДРА 04” ЕООД
Компютърни умения: ArchiCAD; Microsoft Office: Microsoft Word, Excel, Power Point; Internet;