Назад

Ангел Джоргов

 

 

   инж. АНГЕЛ ДЖОРГОВ

    заместник-кмет по направление “Обществено строителство"

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ:      02.07.1985 г.
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
2012 – 2016 г.      МГУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София
     Доктор по минно строителство 
2008 – 2011 г.      МГУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София
     Магистър инженер по подземно строителство    
2004 – 2008 г.      МГУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София
     Бакалавър инженер по подземно строителство
2000 – 2004 г.      СОУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
     Информатика и информационни технологии – средно образование
   
ЕЗИЦИ:      Английски език (В1+intermediate – писмено и говоримо)  
   
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:  
09.2020 г.      Заместник-кмет по направление "Обществено строителство" на Столична община
04.2020 – 09.2020 г.      Член на Съвета на директорите на "Метрополитен“ ЕАД
01.2016 – 04.2020 г.      Заместник-началник Управление „Инвестиционна дейност“ / Зам.-ръководител Проект Линия 3 в „Метрополитен“ ЕАД
01.2008 – 01.2016 г.      Инвеститорски контрол в „Метрополитен“ ЕАД
   
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:    
2016 – 2020 г.      Проект за разширение на метрото в София – Линия 3 – Етап 1 и Етап 2
     12 км с 12 метростанции и ново метродепо    
2014 – 2016 г.      Проект за разширение на метрото в София – Линия 1 – Участък от метростанция „Джеймс Баучер“ до метростанция „Витоша“ с линеен пункт след нея – 1,3 км с 1 метростанция
2013 – 2015 г.      Проект за разширение на метрото в София – Линия 1 – Участък от метростанция „Цариградско шосе“ до Летище София – 4 км с 4 метростанции 
2008 – 2012 г.      Проект за разширение на метрото в София – Линия 2 – 11 км с 11 метростанции