Назад

Албена Атанасова

 

Албена Атанасова

заместник-кмет
по направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”

 

 

Дата на раждане: 21 март 1970 г.
Образование:  
2006 г. - Социални дейности, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
1985 г. - 1989 г. 28 EСПУ “Алеко Константинов” - София
Профил към Икономически техникум “Оператор- отчетник”
Допълнителна квалификация:    
  Обучение “Обучение за обучители”, Национален център за социална рехабилитация, гр. Враца
Модули:
- Политика за хората с увреждания в България
- Политика за хората с увреждания в ЕС
- Дискриминация
- Лобиране и застъпничество
- Гражданско общество
 
  Курс за обучение „Базисни умения за работа в радио”, Радио NET;  
  Курс за офис мениджър „Бизнес администрация”,
Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”, гр. София;
 
  Обучение “Обучение за обучители”, Център за независим живот - София, гр. Казанлък
Модули:

- Създаване и укрепване на НПО
- Разработване на малки проекти

 
Професионален опит:  
2006 г. - 2007 г. Експерт плащания в национална валута,
ПроКредит банк
2001 г. - 2006 г. Координатор по проект и Офис мениджър,
Сдружение „Център за независим живот – София”
 
2001 г. - 2006 г. Координатор по проект и Офис мениджър,
Сдружение „Център за независим живот – София”
 
2005 г. Водещ на предаване,
Радио NET
 
1997 г. - 1999 г. Ръководител на добролци ,
Български Червен Кръст
 
1990 г.- 2001 г. ТПК „Лозана”