Владимир Данаилов
заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'' ...

Ралица Стоянова
заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол" ...

Светозар Ерменков
секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация" ...

Дончо Барбалов
заместник-кмет по направление “Финанси и здравеопазване" ...

инж. Цветан Божинов
заместник-кмет по направление “Обществено строителство" ...

Ирина Савина
заместник-кмет по направление “Европейски политики, международна дейност и туризъм” ...

Кристиан Кръстев
заместник-кмет по направление “Транспорт и градска мобилност" ...

Йоана Христова
заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване” ...

Албена Атанасова
заместник-кмет по направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” ...

доц. д-р Тодор Чобанов
заместник-кмет по направление “Култура, образование, спорт и младежки дейности” ...

арх. Здравко Здравков
главен архитект на Столична община и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство" ...