РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Й
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Йоана Владимирова Христова Заместник-кмет ДА      
Йоана Любомирова Алексиева Старши счетоводител   2018; 2019    
Йоанна Ангелова Кондева Старши експерт ДА 2020    
Йоанна Емилова Цанкова Младши експерт   2018    
Йолита Михайлова Тодорова Главен юрисконсулт   2018    
Йордан Костадинов Попалексов Старши експерт ДА 2018    
Йордан Лилов Козовски Старши експерт   2018    
Йорданка Василева Радкова Главен специалист   2018    
Йорданка Веселинова Павлова Главен експерт   2018    
Йорданка Костадинова Костадинова Старши експерт ДА 2019    
Йорданка Милчева Манова Директор   2018    
Йорданка Найденова Славкова Директор ДА      
Йорданка Николова Георгиева Младши експерт   2018    
Йорданка Тодорова Темелкова Директор   2018    
Йорданка Христова Станкова Началник на отдел   2018    
Йорданка Цанова Гечева Главен експерт   2018; 2019