РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ц
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Цвета Тодорова Игнатова Специалист   2018    
Цветан Георгиев Иванов Главен експерт ДА 2018    
Цветан Георгиев Цолов Старши експерт   2018    
Цветан Григоров Тодоров Главен експерт   2018; 2019    
Цветан Данов Стоевски Директор   2018    
Цветан Иванов Предов Директор ДА 2018    
Цветан Симеонов Божинов Заместник-кмет ДА      
Цветанка Ангелова Римпова Главен експерт   2018    
Цветанка Бориславова Христова Началник на отдел   2018    
Цветанка Кръстева Маринова Главен експерт   2018    
Цветанка Кръстева Рангелова Главен специалист   2018    
Цветанка Ненкова Петрова Главен специалист   2018    
Цветанка Тодорова Машкулева Старши специалист   2018    
Цветелин Валентинов Пенев Специалист ДА 2019    
Цветелина Асенова Цветкова Главен експерт   2018    
Цветелина Добрева Петкова Директор   2018    
Цветелина Евгениева Димитрова Старши инспектор   2018    
Цветелина Славчева Ханджиева Инспектор   2018    
Цветелина Томова Бонева Главен експерт   2018    
Цветелина Цветанова Петрова Старши експерт   2018    
Цветомира Видкова Видева-Ангелова Главен експерт   2018    
Цеца Асенова Николова Директор   2018    
Цеца Георгиева Стоянова Директор   2018; 2019    
Цеца Йорданова Василева-Стайкова Директор   2018    
Цецка Войнова Домусчиева Главен експерт   2018; 2019