РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Т
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Тамара Николова Веселинова Старши счетоводител   2018; 2019    
Таня Атанасова Дишкелова Главен експерт   2018    
Таня Василева Иванова Главен специалист   2018    
Таня Иванова Митова Старши специалист   2018    
Таня Кирилова Томова Главен специалист ДА 2018; 2019    
Таня Милорова Иванова Директор   2018    
Таня Огнянова Петкова Старши експерт   2018    
Таня Петкова Иванова Старши експерт   2019    
Таня Сашова Маринова Главен специалист   2018    
Таня Стефанова Кечева Директор   2018    
Таня Тодорова Кирилова Старши експерт   2018    
Таня Тошкова Георгиева Главен експерт   2018    
Татяна Иванова Величкова Директор   2018    
Татяна Иванова Радева Директор   2018    
Татяна Ивановна Аракчийска Старши инспектор   2018    
Татяна Любенова Василева Главен специалист   2018    
Татяна Петкова Бакалова Директор   2018    
Татяна Петрова Герганова Главен експерт   2018    
Татяна Симеонова Любомирова Старши специалист ДА 2019    
Татяна Стефанова Манолова Главен специалист   2018    
Теменужка Борисова Димитрова Директор   2018    
Теменужка Димитрова Михайлова Главен експерт   2018    
Теменужка Миткова Райчева Главен инспектор ДА 2019    
Теменужка Михайлова Радева Главен специалист   2018    
Теменужка Станкова Тодорова Главен експерт ДА 2019    
Теодор Христов Христов Главен експерт ДА 2018    
Теодора Александрова Деспотова-Кямилова Главен експерт   2018    
Теодора Асенова Йосифова Директор   2018    
Теодора Дечкова Йорданова Младши експерт ДА 2018    
Теодора Кирилова Дроздева Главен специалист   2018    
Теодора Костадинова Полимерова Директор   2018    
Теодора Найденова Владимирова Старши експерт ДА 2019    
Теодора Пъшева Цветанова Началник на отдел   2018    
Теодора Руменова Филева Старши експерт   2018    
Теодора Цанкова Моева Главен експерт   2018    
Тодор Вълков Чобанов Заместник-кмет ДА      
Тодор Димитров Симов Главен експерт ДА (1); (2) 2019    
Тодор Иванов Тодоров Директор   2018    
Тодор Николов Алексиев Главен експерт ДА 2019    
Тодор Николов Тодоров Старши експерт   2018; 2019 ДА  
Тодор Теофилов Димитров Главен експерт ДА 2020    
Тотка Георгиева Керемидчиева Директор   2018    
Трайка Кирилова Бързева Директор   2018    
Траян Руменов Живков Старши юрисконсулт   2018    
Трендафилка Иванова Анчева Директор   2018