РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА С
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Сабина Ваньова Георгиева Старши специалист   2018    
Савелина Тодорова Гекова Главен счетоводител   2018    
Савина Николова Тодорова Старши счетоводител   2018    
Сашка Александрова Габровска Директор   2018    
Сашка Маринова Лакова Младши експерт   2018    
Светла Борисова Петрова Директор   2018    
Светла Димитрова Маркова-Луканова Началник на отдел   2018    
Светла Иванова Накова Главен експерт   2018    
Светла Кирякова Захариева Главен експерт ДА 2018    
Светла Николова Арабаджиева Главен експерт   2018    
Светла Пенева Балабанова Главен експерт   2018    
Светла Петрова Кенанова Директор   2018    
Светла Христова Анчова Директор   2018; 2019    
Светлана Василева Славева Директор   2018    
Светлана Илиева Соколова Главен експерт   2018    
Светлана Николова Маринова Главен експерт   2018    
Светлана Руменова Милова-Сулай Началник на отдел   2018    
Светлана Светославова Маслянкова Главен юрисконсулт ДА 2018    
Светозар Антонов Манолов Главен експерт   2018    
Светослав Андреев Качаков Главен експерт   2018    
Светослав Георгиев Лозанов Директор   2018    
Светослав Илиев Чушков Главен юрисконсулт   2018    
Светослав Стоянов Гурмев Старши специалист ДА 2019    
Светослава Борисова Маринова Директор   2018    
Светослава Илиева Хънтева Старши счетоводител ДА 2019    
Севдалина Асенова Сарова Старши експерт   2018    
Семра Якуб Мехмед Главен юрисконсулт   2018    
Сергей Илиев Ставриев Специалист   2018    
Сергей Тодоров Томов Старши експерт ДА 2018    
Сианна Цветанова Хлебарска Главен експерт ДА 20182019    
Сийка Илиева Василева Старши експерт   2018    
Силвия Бойчева Цветкова Старши инспектор   2018; 2019    
Силвия Георгиева Митева-Гелева Старши инспектор   2018    
Силвия Дамянова Фиданова Старши специалист   2018    
Силвия Иванова Несторова-Кирилова Главен експерт   2019    
Силвия Йорданова Божилова Инспектор   2018    
Силвия Йорданова Илиева Главен експерт ДА 2019    
Силвия Кирилова Чолашка Старши счетоводител   2018    
Силвия Красимирова Богданова Инспектор   2018    
Силвия Любенова Благоева Главен експерт   2018    
Силвия Милифонова Георгиева Началник на отдел   2018    
Силвия Новков-Тодорова Главен експерт   2018    
Силвия Огнянова Грънчарова-Маркова Старши юрисконсулт   2018; 2019    
Силвия Пламенова Чаворина Старши юрисконсулт   2018    
Силвия Тодорова Атанасова Главен експерт   2018    
Симеон Миленов Иванов Главен експерт   2018    
Симеон Стоилов Николов Главен експерт   2018    
Симеон Стоянов Стоянов Инспектор   2018; 2019    
Симона Антонова Минова Старши счетоводител ДА 2019    
Симона Валентинова Йончева Старши експерт ДА 2018    
Симона Силвиева Донкова Старши експерт ДА 2020    
Слав Радоев Соколов Главен експерт   2018    
Слава Бориславова Василева Директор   2018    
Слави Орлинов Аспарухов Директор   2018    
Славинка Здравкова Веселинска Главен юрисконсулт   2018    
Славка Иванова Костова Директор   2018    
Славка Илиева Иванова Началник отдел   2019    
Славка Людмилова Таскова Главен експерт   2018    
Славка Маноилова Пенева Младши експерт ДА      
Снежана Асенова Банова Директор   2018    
Снежана Атанасова Тодорова Директор   2018    
Снежана Илиева Георгиева Главен специалист   2018    
Снежана Кирилова Никова Главен специалист   2018; 2019    
Снежана Павлова Янчева Старши експерт   2018    
Снежана Стоянова Радева Директор   2018    
Снежана Цветанова Козовска Директор ДА      
Снежана Трифонова Христова Финансов контрольор   2018    
Снежанка Александрова Миркова Старши специалист   2018; 2019    
Снежанка Асенова Врублевска Директор   2018    
Снежанка Иванова Георгиева Главен специалист   2018    
Снежанка Тодорова Арабаджиева Старши счетоводител   2018    
Снежина Антонова Мишева Директор   2018    
Снежка Антонова Белова Началник на отдел   2018    
Соня Антонова Христова Младши експерт   2018; 2019    
Соня Василева Христова Директор   2018    
Соня Кирилова Георгиева Главен експерт   2018    
Соня Людмилова Блажева-Труйкова Старши експерт   2018    
Соня Милкова Съева Старши експерт   2018    
Сотир Стоименов Стоименов Младши експерт   2018    
София Атанасова Пейкова Старши инспектор ДА 2020    
София Петрова Минева Директор   2018    
София Славова  Бозмарова Специалист ДА 2020    
София Христова Янкулова Директор ДА 2019    
Стаматка Савова Петрова Старши експерт   2018    
Станимир Киров Ангелов Началник на отдел   2018    
Станислав Виолинов Койчев Главен юрисконсулт   2018    
Станислав Кирилов Вуков Главен експерт   2018    
Станислава Георгиева Желязкова Младши експерт   2018    
Станислава Николаева Цветкова Главен експерт   2018    
Станислава Руменова Александрова Началник на отдел   2018    
Станислава Стоянова Стоянова Директор   2018    
Станислава Теодосиева Илиева Старши експерт   2018    
Станка Илиева Трифонова Директор   2018    
Стела Антонова Иванова Старши експерт   2018    
Стела Венкова Стефанова Главен експерт ДА 2018    
Стела Милкова Цветанова Главен специалист   2018    
Стела Стефанова Щерева Директор   2018    
Стелиана Ангелова Маврева Главен експерт   2018    
Стефан Димитров Стефанов Директор   2018; 2019    
Стефан Димитров Стоилов Главен експерт   2018    
Стефан Иванов Николов Главен експерт ДА 2018    
Стефани Петър Костова Младши експерт ДА 2019    
Стефка Дечева Стойчева Главен експерт   2018    
Стефка Димитрова Илиева Директор   20182019   ДА
Стефка Димитрова Рабаджиева Директор   2018    
Стефка Спасова Спасова Началник на отдел   2018    
Стефка Стоянова Димитрова Старши инспектор   2018    
Стилияна Николова Миронова Главен специалист   2018    
Стоян Василев Стоянов Главен специалист   2018    
Стоян Николов Бамбов Началник на отдел ДА 2018 ДА  
Стоян Пламенов Чохаджиев Главен експерт   2018    
Страхил Миланов Минчев Старши експерт ДА      
Сузан Исмаил Йешели Директор   2018; 2019