РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА С
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Сабина Ваньова Георгиева Старши специалист   2018   2020      
Савелина Тодорова Гекова Главен счетоводител   2018          
Савина Николаева Тодорова Старши счетоводител   2018   2020      
Сара Руменова Димитрова Старши експерт       2020 (1)
2020 (2)
     
Сашка Маринова Михайлова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
     
Светла Борисова Петрова Директор   2018          
Светла Кирякова Захариева Главен експерт ДА 2018          
Светла Николова Арабаджиева Главен експерт   2018          
Светла Пенева Балабанова Главен експерт   2018     2021    
Светла Петрова Кенанова Директор   2018          
Светлана Василева Славева Директор   2018     2021 (1)
2021 (2)
   
Светлана Илиева Соколова Главен експерт   2018          
Светлана Николова Маринова Главен експерт   2018          
Светлана Руменова Милова-Сулай Началник на отдел   2018          
Светлана Светославова Маслянкова Главен юрисконсулт ДА 2018          
Светозар Антонов Манолов Главен експерт   2018   2020 2021    
Светослав Андреев Качаков Главен експерт   2018          
Светослав Георгиев Лозанов Директор   2018          
Светослав Иванов Болен Главен специалист ДА     2020      
Светослава Илиева Хънтева Старши счетоводител ДА   2019        
Севдалина Асенова Сарова Старши експерт   2018   2020 2021    
Семра Якуб Мехмед Главен юрисконсулт   2018          
Сергей Иванович Младенов Старши експерт ДА       2021    
Сергей Илиев Ставриев Главен специалист   2018   2020 2021    
Сианна Цветанова Хлебарска Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021    
Сийка Илиева Василева Старши експерт   2018          
Силвия Бойчева Цветкова Старши инспектор   2018 2019 2020      
Силвия Георгиева Митева-Гелева Старши инспектор   2018          
Силвия Георгиева Пейчева Директор ДА     2020      
Силвия Дамянова Фиданова Старши специалист   2018          
Силвия Йорданова Божилова Инспектор   2018   2020      
Силвия Йорданова Илиева Главен експерт ДА   2019        
Силвия Кирилова Чолашка Старши счетоводител   2018          
Силвия Костадинова Русинова Главен юрисконсулт ДА       2021    
Силвия Красимирова Богданова Инспектор   2018   2020 2021    
Силвия Красимирова Игнатова Главен експерт ДА     2020 2021    
Силвия Любенова Благоева Главен експерт   2018          
Силвия Милифонова Георгиева Началник на отдел   2018   2020      
Силвия Новков-Тодорова Главен експерт   2018          
Силвия Пламенова Чаворина Старши юрисконсулт   2018   2020 2021    
Силвия Тодорова Атанасова Главен експерт   2018   2020 2021    
Симеон Стоилов Николов Главен експерт   2018          
Симеон Стоянов Стоянов Инспектор   2018 2019 2020      
Симона Антонова Минова Старши счетоводител ДА   2019        
Симона Валентинова Йончева Старши експерт ДА 2018          
Слав Радоев Соколов Главен експерт   2018          
Слава Бориславова Василева Директор   2018          
Славея Димитрова Георгиева Старши експерт ДА       2021    
Славинка Здравкова Веселинска Главен юрисконсулт   2018   2020      
Славка Илиева Иванова Главен експерт     2019 2020      
Славка Людмилова Таскова Главен експерт   2018   2020 2021    
Славка Маноилова Пенева Младши експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
     
Снежана Атанасова Тодорова Директор   2018          
Снежана Илиева Георгиева Главен специалист   2018   2020      
Снежана Кирилова Никова Главен специалист   2018 2019 2020 2021    
Снежана Павлова Янчева Старши експерт   2018   2020 2021    
Снежана Стоянова Радева Директор   2018          
Снежана Трифонова Христова Финансов контрольор   2018   2020      
Снежана Цветанова Козовска Директор ДА     2020      
Снежанка Александрова Миркова Старши специалист   2018 2019 2020 2021    
Снежанка Тодорова Арабаджиева Старши счетоводител   2018          
Снежина Антонова Мишева Директор   2018   2020      
Снежина Иванова Любомирова-Занева Директор ДА     2020 2021    
Снежка Антонова Белова Началник на отдел   2018   2020      
Соня Василева Христова Директор   2018          
Соня Кирилова Георгиева Главен експерт   2018          
Соня Людмилова Блажева-Труйкова Старши експерт   2018     2021    
Соня Милкова Съева Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
     
Сотир Стоименов Стоименов Главен експерт   2018     2021    
София Атанасова Пейкова Старши инспектор ДА     2020      
София Петрова Минева Директор   2018   2020      
София Славова  Бозмарова Специалист ДА     2020 2021    
София Христова Янкулова Директор ДА   2019 2020      
Стаматка Савова Петрова Старши експерт   2018          
Станимир Киров Ангелов Началник на отдел   2018          
Станислав Виолинов Койчев Главен юрисконсулт   2018          
Станислав Кирилов Вуков Главен експерт   2018          
Станислава Георгиева Желязкова Младши експерт   2018   2020 2021    
Станислава Николаева Цветкова Главен експерт   2018          
Станислава Руменова Александрова Началник на отдел   2018   2020      
Станислава Стоянова Стоянова Директор   2018   2020 2021    
Станислава Теодосиева Илиева Главен експерт ДА 2018   2020      
Станка Иванова Калайджиева Главен специалист ДА     2020      
Станка Илиева Трифонова Директор   2018          
Стела Антонова Иванова Старши експерт   2018          
Стела Венкова Стефанова Главен експерт ДА 2018          
Стела Милкова Цветанова Главен специалист   2018          
Стела Недкова Дочева Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
     
Стела Стефанова Щерева Директор   2018          
Стелиана Ангелова Маврева Главен експерт   2018   2020      
Стефан Георгиев Георгиев Главен експерт ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021    
Стефан Димитров Стоилов Главен експерт   2018   2020      
Стефан Иванов Николов Главен експерт ДА 2018   2020      
Стефани Петър Костова Младши експерт ДА   2019        
Стефка Дечева Стойчева Главен експерт   2018   2020 2021    
Стефка Димитрова Илиева Директор   2018 2019       ДА
Стефка Димитрова Рабаджиева Директор   2018          
Стефка Спасова Спасова Началник на отдел   2018   2020      
Стефка Стоянова Димитрова Старши инспектор   2018   2020      
Стилияна Николова Миронова Главен специалист   2018   2020      
Стоян Николов Бамбов Началник на отдел ДА 2018   2020   ДА  
Стоян Пламенов Чохаджиев Главен експерт   2018          
Стоян Стоянов Петров Юрисконсулт ДА       2021    
Стоянка Борисова Николова Директор ДА     2020      
Сузан Исмаил Йешели Директор   2018 2019 2020