РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА О
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Огнян Огнянов Лютаков Юрисконсулт   2018    
Олга Александрова Иванова Главен специалист   2018    
Олга Александрова Иванова Директор   20182019    
Олга Николаевна Кираджиева Старши счетоводител   2018    
Олга Николова Сотева Директор   2018    
Оля Костадинова Гълъбова-Янакиева Специалист   2018    
Орхидея Стефанова Филипова Старши инспектор   2018