РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Н
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Надежда Валентинова Герова Младши експерт   2018    
Надежда Иванова Козарова Старши експерт   2018    
Надежда Костадинова Кабамитова Главен юрисконсулт   2018; 2019   ДА
Надежда Николаевна Тончева Директор   2018    
Надежда Николова Александрова Инспектор   2018    
Надежда Райчева Церовска Главен експерт ДА 2018    
Надежда Тодорова Петкова Директор   2018    
Надежда Тошева Стоилова Главен специалист   2018    
Надка Николова Пачеджиева Директор   2018    
Надка Стефанова Андонова Директор   2018    
Надя Валентинова Йовчева Директор   2018    
Надя Василева Джунова Старши експерт   2018    
Надя Петрова Желязкова Старши счетоводител   2018    
Надя Славчева Константинова Главен експерт   20182019    
Надя Стефанова Ковачева Главен експерт   2018    
Надя Цветанова Велкова Директор ДА 2018; 2019    
Надя Цветанова Христова-Станкова Главен инспектор   2018    
Найда Василева Иванова Директор   2018    
Наско Илиев Петков Главен експерт ДА 2019    
Наталия Борисова Димитрова-Златанова Директор   2018    
Наталия Илиева Стоянова Директор ДА 2020    
Наталия Миланова Маринова Директор   2018    
Наталия Николова Преславска Директор   2018    
Наталия Руменова Георгиева Главен специалист   2018    
Наталия Симеонова Найденова Главен специалист   2018    
Наташа Василева Миленкова Главен експерт   2018    
Невена Иванова Стоянова Старши счетоводител   2018    
Невена Стефанова Димитрова Главен експерт   2018    
Невена Тоткова Недялкова Главен специалист   2018    
Недка Димова Пуева Инспектор   2018    
Недялка Димитрова Николова Главен експерт   2018    
Недялка Димитрова Чавдарова Главен специалист   2018    
Недялка Пламенова Димитрова Старши специалист   2018; 2019    
Незабравка Динкова Христова Старши инспектор   2018    
Нели Ангелова Ангелова Директор   2018    
Нели Андреева Алексиева Старши счетоводител   2018; 2019    
Нели Антова Петкова Директор ДА 2019    
Нели Борисова Горанова Главен експерт   2018    
Нели Георгиева Манчева-Пейчева Главен експерт   2018    
Нели Дончева Жутева Инспектор ДА 2020    
Нели Икономова Мирчева Директор   2018   ДА
Нели Петрова Николова Директор   2018    
Нели Тодорова Асенова Главен експерт ДА 2018; 2019    
Нели Цветанова Милкова Старши експерт   2018    
Ненчо Василев Вучков Старши инспектор   2018    
Никол Пламенова Икономова Юрисконсулт ДА 2019    
Никола Димитров Лазаров Началник на отдел   2018 ДА  
Николай Антонов Гаврилов Специалист ДА 2019    
Николай Иванов Нешев Финансов контрольор   2018; 2019    
Николай Крумов Каменов Директор   2018    
Николай Милев Николов Специалист ДА 2018    
Николай Николаев Недев Главен специалист   2018    
Николай Николов Селиктар Началник на отдел   2018    
Николета Димитрова Чернева Главен специалист   2018    
Николета Кирилова Илиева Главен експерт   2018    
Николета Маринова Кюркчиева Старши експерт ДА 2019    
Николета Петрова Григорова Главен експерт   2018    
Николина Димитрова Ангелова Директор   2018    
Николина Кирилова Георгиева-Станева Главен експерт   2018    
Нина Величкова Драганова Младши експерт   2018    
Нина Георгиева Дончева Директор ДА 2019    
Нина Георгиева Начева-Илиева Старши инспектор   2018    
Нина Георгиева Павлова Младши експерт   2018    
Нина Маркова Иванова Директор   20182019    
Нина Николаева Макарова Директор   2018    
Нина Светославова Микова Старши експерт   2018    
Нина Славова Лазарова Главен експерт   20182019    
Нина Станишева Узунска Старши счетоводител   2018    
Нина Трайкова Филипова Началник на отдел   2018    
Нора Йорданова Атанасова Главен експерт   2018; 2019    
Нора Хари Караламбева Главен експерт ДА 2019