РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА K
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Калин Йотов Петков Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
     
Калина Александрова Лазова Главен юрисконсулт   2018   2020      
Калина Ангелова Цолова Младши експерт ДА   2019   2021    
Калина Илиева Кръстева Директор   2018   2020      
Калина Лазарова Занева Старши инспектор ДА   2019 2020      
Калинка Милчева Калчева Главен специалист ДА 2018   2020      
Калинка Николаева Никова-Динкова Главен юрисконсулт   2018     2021    
Калинка Руменова Борисова Старши инспектор   2018   2020      
Калоян Емилов Цветков Младши експерт ДА   2019 2020      
Калоян Иванов Керемидчиев Старши юрисконсулт   2018   2020 2021    
Камелия Бориславова Муерова Младши експерт   2018          
Камелия Валериева Йорданова Старши инспектор   2018          
Камелия Георгиева Киричина Старши инспектор   2018   2020      
Камелия Кирилова Мицева Главен специалист   2018   2020      
Камелия Кольова Богданова Директор   2018   2020      
Камелия Младенова Чукунова Директор   2018   2020      
Камелия Найчова Димитрова Главен специалист   2018   2020      
Камелия Радойкова Николова Старши специалист   2018   2020      
Камелия Стойчева Димитрова Кметски наместник на с. Клисура   2018   2020 2021    
Капка Петрова Николова Директор ДА 2018          
Катерина Божидарова Сотирова Старши юрисконсулт ДА   2019 2020      
Катерина Георгиева Каневчева Главен експерт ДА (2018)
ДА (2020)
  2019 2020      
Катерина Иванова Стоянова Началник на отдел   2018   2020      
Катя Александрова Котова Старши експерт   2018   2020 2021    
Катя Атанасова Попова Главен експерт   2018     2021    
Катя Георгиева Стойова Главен специалист   2018   2020      
Катя Димитрова Ангелова-Бояджиева Старши експерт   2018          
Катя Димитрова Вълкова Главен експерт   2018     2021    
Катя Димитрова Серафимова Старши специалист   2018   2020 2021    
Катя Иванова Владимирова Главен експерт   2018          
Катя Йорданова Йорданова-Радкова Директор   2018          
Катя Кирилова Цолова Директор   2018          
Катя Константинова Георгиева Главен юрисконсулт   2018          
Катя Любенова Симеонова Главен експерт   2018          
Катя Стефанова Найденова Главен специалист   2018   2020      
Кирил Димитров Карчин Началник на отдел   2018 2019 2020 2021    
Кирил Димитров Симеонов Старши експерт ДА     2020      
Кирил Здравков Крумов Главен специалист ДА     2020 2021    
Клелия Христова Донева Главен експерт   2018   2020      
Климентина Красимирова Кирилова Главен експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
     
Койка Делчева Божилова Инспектор ДА     2020      
Константин Николов Медаров Старши експерт   2018     2021    
Константин Стилиянов Георгиев Младши експерт   2018          
Корнелия Илиева Нинкова Началник на отдел   2018   2020 2021    
Корнелия Милкова Георгиева Главен инспектор ДА 2018   2020      
Костадин Георгиев Захариев Главен експерт ДА 2018   2020      
Костадинка Петрова Георгиева Директор   2018   2020      
Костанца Александрова Иванова Старши експерт   2018          
Красен Йорданов Христов Главен експерт   2018   2020 2021    
Красимир Владимиров Владимиров Старши експерт ДА       2021    
Красимир Иванов Генов Старши експерт   2018          
Красимир Николов Димитров Директор   2018          
Красимир Петров Цинцов Главен специалист   2018     2021    
Красимир Симеонов Симеонов Главен експерт   2018   2020 2021    
Красимира Антонова Календерова Главен експерт   2018          
Красимира Асенова Добрева Старши експерт   2018   2020      
Красимира Василева Вунчова Старши счетоводител   2018          
Красимира Венелинова Горанова Старши счетоводител   2018   2020 2021    
Красимира Дичева Желева-Малчева Главен юрисконсулт   2018          
Красимира Донкова Пчеларска Главен специалист   2018          
Красимира Йорданова Гацева Директор ДА            
Красимира Кирилова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020      
Красимира Кирилова Стоянова Директор ДА   2019        
Красимира Маньова Стоянова Главен експерт   2018          
Красимира Огнянова Божанкова Главен експерт ДА 2018   2020 2021    
Красимира Райчинова Митева Главен специалист ДА       2021    
Красимира Стефанова Арнаудова Старши експерт   2018 2019 2020 2021    
Красимира Стефанова Стефанова Старши счетоводител   2018   2020      
Краснодар Иванов Беломорски Главен експерт   2018          
Кремена Атанасова Кисова Главен експерт   2018   2020 2021    
Кремена Венциславова Лазарова Инспектор   2018          
Кремена Георгиева Георгиева Главен експерт   2018          
Кремена Цочева Станева Старши експерт   2018          
Кристиан Ангелов Иванов Главен експерт   2018     2021    
Кристиан Димитров Кръстев Заместник-кмет ДА            
Кристиан Иванов Мисирджиев Главен експерт   2018          
Кристиан Михайлов Димитров Началник на отдел   2018   2020 2021    
Кристиана Георгиева Евстатиева Старши счетоводител   2018   2020 2021    
Кристин Петрова Попова Старши експерт ДА     2020 2021    
Кристина Бойкова Бонева Главен специалист   2018   2020      
Кристина Константинова Белчева Главен експерт   2018          
Кристина Красимирова Лазарова Директор   2018          
Кристина Любомирова Атанасова Старши експерт   2018   2020 2021    
Кристина Начева Димитрова Началник на отдел   2018          
Кристина Стоянова Желева Директор ДА     2020 2021    
Кристина Христова Христова Главен експерт   2018   2020 2021   ДА
Крум Кирилов Лалов Началник на отдел   2018