РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА И
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Ива Георгиева Николова Старши специалист ДА 2019    
Ива Йорданова Атанасова Инспектор ДА 2019    
Ива Каприел Шишманян Главен експерт ДА 2018; 2019    
Ива Николова Петкова Главен експерт ДА 2019    
Ива Руменова Ивова Главен експерт   2018    
Ива Светославова Андонова-Захариева Главен експерт ДА 20182019    
Ивайло Асенов Колев Главен експерт   2018; 2020    
Ивайло Василев Найденов Специалист   2018    
Ивайло Николаев Ковачев Главен специалист   2018    
Ивалина Трифонова Иванова Главен експерт   2018    
Иван Георгиев Иванов Главен специалист   2018    
Иван Димитров Грънчаров Юрисконсулт   2018    
Иван Игнатов Михайлов Старши експерт   2018 ДА  
Иван Красев Андриянов Младши експерт ДА 2019    
Иван Методиев Несторов Младши експерт   2018    
Иван Петров Даков Директор   2018    
Иван Петров Райков Директор ДА 2019    
Иван Стайков Иванов Старши експерт   2018    
Иван Стаменов Дангулов Началник на отдел   2018    
Иван Танев Иванов Старши експерт   2018    
Иван Христов Николов Директор   2018    
Ивана Петкова Пасева Главен експерт   2018    
Иванета Иванова Богданова Главен експерт ДА 2018    
Иванка Димова Малешкова Главен експерт   2018    
Иванка Енчева Апостолова Младши експерт ДА 2018    
Иванка Лазева Благова Старши експерт   2018    
Иванка Николова Московска Началник на отдел   2018    
Иванка Петрова Иванова Директор   2018    
Иванка Петрова Харбалиева Директор   20182019    
Иванка Славова Атанасова Старши експерт   2018    
Иванка Стойнева Топчийска Главен специалист   2018    
Иванка Тенчева Галова Главен експерт   2018    
Иванка Христова Тончева Директор   2018    
Иванка Цветанова Тачева Старши експерт ДА 2018; 2019    
Иванка Янкова Плачкова Главен експерт   2018    
Ивелина Димитрова Христова Главен инспектор   2018    
Ивет Константинова Ганчева Главен експерт   2018    
Ивета Костадинова Стойчева Главен експерт ДА 2019    
Иво Руменов Димитров Юрисконсулт   2018    
Иво Симеонов Маринов Директор   2018    
Иво Христов Николов Главен експерт   2018    
Ивонка Йорданова Иванова-Георгиева Старши експерт ДА 2018    
Изабела Емилова Юрукова Главен юрисконсулт   2018    
Илиана Александрова Богомолова Главен експерт ДА 2018    
Илиана Вескова Петрова-Тодорова Старши инспектор   2018; 2019    
Илиана Георгиева Пъдарева Главен специалист   2018    
Илиана Кузманова Цветкова Старши счетоводител   2018    
Илина Антонова Гълъбова Главен експерт ДА 2019    
Илия Кольов Илиев Главен експерт   2018    
Илия Костадинов Угренов Главен експерт ДА 2018; 2019    
Илиян Стефанов Владимиров Старши специалист ДА 2019    
Илияна Владиславова Иванова Главен инспектор   2018    
Илияна Иванова Пенева Старши счетоводител   2018; 2019   ДА
Илияна Мирчева Тегаркова Старши инспектор ДА 2019    
Илияна Петрова Петкова Директор   2018    
Илона Миткова Савова-Бизеранова Главен експерт   2018    
Илонка Лазарова Стоянова Директор   2018    
Илонка Николова Симеонова Главен специалист   2018    
Ирен Димитрова Върбанова Старши счетоводител   2018    
Ирена Илиева Димитрова Директор   2018    
Ирена Йорданова Кръстева-Неделчева Главен експерт   2018    
Ирена Красимирова Чолашка Старши експерт ДА 2019    
Ирина Владимирова Сабанова Старши специалист   2018    
Ирина Димитрова Дакова Главен експерт   2018    
Ирина Иванова Стоянова Главен специалист   2018    
Ирина Костова Савина Заместник-кмет ДА      
Ирина Симеонова Пенчева Старши инспектор   2018    
Ирина Стоянова Станоева Старши инспектор   2018    
Ирина Трайчова Михайлова-Петлешкова Главен експерт ДА 2018    
Ирина Филипова Якимова Директор   2018    
Ириней Борисов Константинов Директор   2018    
Искра Ангелова Карамфилов Началник на отдел   2018    
Искра Георгиева Йовкова Старши експерт ДА 2020    
Искра Петрова Димитрова Директор   2018