РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Е
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Евангелия Теохарова Петрова Главен специалист   2018          
Евгени Георгиев Атанасов Главен експерт ДА 2018   2020 2021    
Евгени Иванов Радев Главен експерт   2018          
Евгения Ангелова Тонова Главен експерт   2018   2020 2021    
Евгения Валериева Иванова Директор ДА     2020      
Евгения Генчева Михайлова Директор   2018   2020 2021    
Евгения Георгиева Зографова Главен специалист ДА     2020      
Евгения Миткова Димитрова Старши експерт   2018   2020      
Евгения Петрова Ковачева Главен специалист   2018          
Евелина Владова Сиракова Старши инспектор   2018   2020      
Евелина Евгениева Корчева-Станчева Директор   2018   2020 2021    
Евелина Емануилова Христова Главен експерт   2018 2019 2020 2021    
Евелина Йовкова Турмакова Юрисконсулт   2018          
Екатерина Ангелова Йорданова Главен инспектор   2018   2020      
Екатерина Георгиева Исаева Главен експерт   2018   2020      
Екатерина Димитрова Захариева Началник на отдел   2018   2020      
Екатерина Димитрова Черногорска Младши експерт   2018          
Екатерина Иванова Станкова Главен експерт   2018   2020      
Екатерина Руменова Високалийска Инспектор   2018   2020      
Екатерина Цочева Райкова Старши счетоводител   2018   2020      
Елвира Венциславова Захариева Старши специалист   2018   2020      
Елвира Захариева Омайникова Директор   2018   2020      
Елена Валентиновна Иванова Старши експерт ДА 2018   2020      
Елена Венцеславова Димитрова Директор   2018          
Елена Георгиева Желязкова Главен експерт   2018   2020 2021 (1)
2021 (2)
   
Елена Димитрова Анастасова Старши експерт   2018          
Елена Димитрова Любенова Старши експерт   2018   2020      
Елена Димитрова Христова Специалист   2018   2020      
Елена Добринова Делииванова Младши експерт   2018   2020 2021    
Елена Иванова Банкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021    
Елена Иванова Димитрова Началник на отдел   2018          
Елена Иванова Новкиришка Старши експерт ДА     2020      
Елена Илиева Герова Младши експерт ДА 2018          
Елена Йорданова Тонева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021    
Елена Любомирова Василева Началник на отдел   2018          
Елена Ненкова Иванова Директор   2018     2021    
Елена Панталеева Чавдарова Директор   2018   2020      
Елена Прамакирова Филипова Главен експерт   2018   2020      
Елена Радославова Козарева Старши експерт ДА     2020      
Елена Райчева Ватрачка Директор   2018     2021    
Елена Спасова Белоречкова Старши инспектор   2018   2020      
Елена Спасова Ранова Главен специалист   2018          
Елена Стоянова Котева Инспектор   2018          
Елена Тодорова Коджейкова Главен експерт ДА 2018   2020      
Елена Христова Бачева Главен специалист   2018          
Еленица Георгиева Милушева-Иванова Главен експерт   2018   2020      
Еленка Любомирова Топчева Старши специалист   2018   2020 2021    
Елеонора Василева Любенова Младши експерт ДА       2021    
Елеонора Георгиева Минкова Старши експерт   2018   2020      
Елеонора Георгиева Стоименова Директор   2018          
Елеонора Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020      
Елеонора Димитрова Стоилкова Директор   2018     2021    
Елеонора Живкова Аргилова Старши счетоводител   2018          
Елеонора Котева Котева Главен експерт ДА 2018     2021    
Елеонора Любомирова Манолова Главен специалист     2019        
Елеонора Христова Тодорова Главен специалист ДА 2018   2020 2021    
Елза Вихърова Коцева Главен експерт ДА 2018          
Ели Спасова Шопова Главен вътрешен одитор ДА            
Елиза Георгиева Андреева Главен специалист ДА       2021    
Елиза Христова Джерманова Младши експерт ДА   2019 2020 2021    
Елизабет Венциславова Любенова Главен експерт   2018          
Елизабет Живкова Димова Старши специалист ДА   2019        
Елина Иванова Джурджова Директор   2018 2019 2020 2021    
Елица Владимирова Пенева Старши експерт   2018   2020 2021    
Елица Панчева Димитрова Старши инспектор ДА 2018          
Елица Христова Мирчева-Николова Главен експерт   2018          
Елица Цветанова Костова-Комитска Главен експерт   2018          
Елка Александрова Радева Старши специалист   2018   2020      
Елка Славеева Илиева Главен експерт   2018   2020 2021    
Емил Ангелов Савов Главен юрисконсулт   2018          
Емил Костадинов Костадинов Началник на отдел   2018          
Емил Христов Вълков Счетоводител   2018          
Емили Боянова Иванова Главен специалист ДА     2020      
Емилия Борисова Христова Главен експерт   2018   2020      
Емилия Василева Караиванова Директор   2018          
Емилия Василева Тауфик Старши счетоводител ДА   2019 2020      
Емилия Велинова Такова-Станишева Директор   2018   2020      
Емилия Деянова Аспарухова-Найденова Главен юрисконсулт   2018          
Емилия Емилова Даскалова Главен експерт   2018   2020      
Емилия Ивайлова Димитрова Главен експерт   2018     2021    
Емилия Иванова Димитрова Главен инспектор   2018   2020      
Емилия Иванова Тодорова Главен специалист   2018          
Емилия Илиева Петрова Директор   2018          
Емилия Любенова Маркова Директор   2018   2020      
Емилия Методиева Иванова Главен специалист   2018   2020      
Емилия Младенова Недева Старши счетоводител   2018   2020      
Емилия Павлова Лещарова Директор   2018   2020 2021    
Емилия Петкова Кирова Старши инспектор   2018   2020 2021    
Емилия Сталинова Боянска Началник на отдел   2018   2020      
Емилия Цветанова Михайлова Старши експерт ДА 2018       ДА  
Емилиян Венелинов Георгиев Началник отдел ДА     2020 2021    
Ерика Христова Младенова Директор   2018   2020