РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Д
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Даниел Борисов Делев Началник на отдел   2018    
Даниел Пламенов Христов Специалист ДА 2018; 2019    
Даниела Асенова Димитрова Главен експерт   2018    
Даниела Атанасова Атанасова Началник на отдел   2018    
Даниела Георгиева Димитрова Младши експерт   2018    
Даниела Георгиева Соколова Главен експерт ДА 2018    
Даниела Георгиева Угренова Главен експерт ДА 2019    
Даниела Иванова Блатечка Директор   2018    
Даниела Колева Димитрова Старши експерт   2018    
Даниела Колева Димитрова Финансов контрольор   2018; 2019    
Даниела Николаева Кулинска Директор   2018    
Даниела Николаева Младенова Старши експерт   2018    
Даниела Николаева Рошкева Главен специалист   2018    
Даниела Петрова Алексиева Инспектор   2018    
Даниела Стоянова Германова Главен специалист   2018    
Даниела Стоянова Колева Главен експерт   2018    
Даниела Тодорова Захарян Старши инспектор   2018    
Даниела Янчева Анталавичева Главен експерт   2018    
Данче Иванова Караянидис Главен специалист   2018    
Даряна Владиславова Дамянова Главен експерт ДА 2018    
Дафина Стайкова Вучева Старши експерт ДА 2018    
Дафинка Деянова Величкова-Ангелова Главен специалист   2018    
Деляна Любенова Сеченска Главен инженер   2018    
Денислав Пламенов Енчев Главен специалист   2018    
Денислава Димитрова Божинова Младши експерт   2018    
Деница Георгиева Иванова Главен юрисконсулт ДА 2019    
Десислава Ангелова Николова Директор ДА 2019    
Десислава Валентинова Иванова-Бенова Старши инспектор ДА 2019    
Десислава Георгиева Кьосева Директор ДА 2019    
Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова Главен вътрешен одитор   2018; 2019    
Десислава Григорова Лучкова-Йорданова Директор   2018    
Десислава Давидова Илиева Главен експерт   2018    
Десислава Драганова Желева Старши експерт ДА 2018    
Десислава Зосимова Цонева Старши експерт   2019    
Десислава Иванова Галева Старши специалист   2018    
Десислава Николова Сеганова Главен специалист   2018    
Десислава Петрова Петрова Главен юрисконсулт   2018    
Десислава Петрова Янкова Директор ДА 2018; 2019    
Десислава Севдалинова Стефанова Младши експерт ДА 2018    
Десислава Стефанова Георгиева Главен експерт   2018    
Десислава Стефанова Темелкова Главен експерт   2018    
Десислава Теодорова Манчева Началник на отдел   2018; 2019    
Десислава Трайкова Кирилова Главен специалист   2018    
Десислава Христова Секиранова Главен експерт ДА 2018    
Детелина Димитрова Христова Старши инспектор   2018    
Детелина Минкова Йорданова Директор   2018    
Деян Веселинов Христов Специалист   2018    
Деяна Методиева Найденова Старши счетоводител   2018    
Диана Андонова Аврамова Началник на отдел   2018    
Диана Борисова Минчева Специалист   2018    
Диана Веселинова Агонцева Главен специалист   2018    
Диана Емилова Георгиева Старши експерт   2018    
Диана Ивайлова Карагуйска Главен експерт   2018    
Диана Любомирова Ганева Главен специалист ДА 2020    
Диана Методиева Цекова Главен експерт   2018    
Диана Михайлова Асенова Старши инспектор   2018    
Диана Рангелова Трифонова-Танчева Директор   2018    
Диана Светославова Цветанова Директор   2018    
Диляна Георгиева Каменова Главен експерт   2018    
Димана Стоянова Пунчева Старши експерт   2018    
Димитрина Витанова Герасимова Началник на отдел   20182019; 2020    
Димитрина Димитрова Колева Старши счетоводител   2018    
Димитрина Иванова Алексова Старши счетоводител ДА 2019    
Димитрина Илиева Димитрова Специалист ДА 2019    
Димитрина Сотирова Савова Старши специалист   2018    
Димитринка Величкова Димитрова Директор   2018    
Димитринка Илиева Йорданова Директор   2018    
Димитринка Кирилова Лозанова Директор ДА 2019    
Димитринка Павлова Цветкова Главен юрисконсулт   2018    
Димитринка Радкова Богданова Директор   2018    
Димитринка Симеонова Симова Директор   2018; 2019    
Димитър Боянов Кусаров Началник на отдел   2018    
Димитър Василев Владимиров Главен инспектор   2018    
Димитър Иванов Петров Директор   2018; 2019    
Димитър Михайлов Петров Главен експерт ДА 2019    
Димитър Павлов Вакавлиев Директор   2019    
Димитър Пламенов Данчев Директор   2018    
Димитър Пламенов Павлов Юрисконсулт   2018    
Димитър Полиев Йорданов Младши експерт   2018; 2019    
Димитър Точков Токов Главен експерт   2018    
Димитър Христов Троански Главен експерт   2018 ДА  
Диян Иванов Иванов Юрисконсулт ДА 2019    
Добрин Пенев Райнов Началник на отдел   2018    
Добрин Стратев Иванов Главен експерт ДА 2018    
Добрина Василева Харалампиева Директор ДА 2018    
Добрина Петрова Йорданова Главен експерт   2018    
Добринка Тодорова Маринова Главен инспектор   2018    
Добромир Личев Бориславов Директор   2018    
Дончо Илков Христев Старши експерт ДА 2019    
Дончо Петров Барбалов Заместник-кмет ДА      
Дора Александрова Германова-Лисева Директор   2018    
Дора Йорданова Спиридонова Главен експерт ДА 2019    
Дора Николова Тодорова Старши експерт   2018    
Дочка Стоянова Мичева Директор   2018    
Драга Николова Тасева Главен експерт   2018    
Драга Цветкова Шопова Директор   2018    
Драгомир Георгиев Досев Главен експерт   2018    
Драгомира Костадинова Цветкова Старши експерт ДА 2020    
Драгослава Георгиева Лунджова Главен експерт   2018    
Дянка Георгиева Ангелова-Жекова Главен юрисконсулт   2018; 2019