РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Б
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
Беата Николова Цонева Главен експерт   2018    
Биляна Емилова Паликрушева Старши експерт   2018    
Биляна Иванова Попова Старши инспектор ДА 2019    
Биляна Методиева Балева Юрисконсулт   2018    
Биляна Севдалинова Генова Директор   2018    
Биляна Тодорава Найденова Директор   2019    
Бисер Николов Ангелов Главен експерт   2018    
Бисера Севдалинова Личева Директор   2018    
Бистра Цонева Иванова-Тодорова Главен експерт   2018    
Блага Иванова Живкова Началник на отдел   2018    
Божанка Харалампиева Монева Старши специалист   2018    
Божидар Стефанов Стефанов Юрисконсулт ДА 2018    
Бойка Василева Боянова Старши инспектор   2018    
Бойка Иванова Троанска Главен специалист ДА 2020    
Бойка Петрова Къдрева-Крепчева Директор   2018    
Бойка Стефанова Джунакова Директор   2018    
Бойка Тодорова Милева Главен експерт   2018    
Бойко Алексиев Секиранов Началник на отдел   2018    
Бойко Лозанов Дръндарски Главен експерт   2018    
Борис Богданов Катинов Главен експерт   2018    
Борис Бориславов Кишкилов Началник на отдел   2018    
Борис Владиславов Божков Старши инспектор   2018    
Борис Руменов Гарчев Главен юрисконсулт   2018    
Борислав Кирилов Димитров Главен експерт   2018    
Борислав Любенов Панайотов Директор   2018    
Борислава Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА 2019    
Боряна Веселинова Байчева Главен експерт   2018    
Боряна Иванова Гошева Старши юрисконсулт ДА 2019    
Боряна Петрова Тасева Главен експерт   2018    
Ботьо Стефанов Ботев Началник на отдел   2018    
Боян Ангелов Ангелов Главен експерт   2018; 2019    
Боян Василев Цачев Специалист ДА      
Боян Веселинов Недев Главен експерт   2018    
Бояна Милчева Попова Главен експерт   2018